Pozyskane środki zewnętrzne

 

Program Pomoc Techniczna

Przebudowa drogi gminnej nr 120014P w Złotowie

Remont mogił na cmentarzu wojennym w Złotowie

Partnerstwo miast średnich Pomorza i północnej Wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług

KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZŁOTOWIE

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 2018

Dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2015

Dofinansowanie z BGK - budowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej

Dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2016

Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja oświetlenia, montaż OZE

Dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2017

Dofinansowanie z BGK - budowa budynku komunalnego - Pl. Kościuszki 15

Dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2018

Edukacja ekologiczna w ramach imprezy miejskiej Euro Eco Festival Złotów 2017

Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Złotowie

Tereny zielone

Szlakiem Znaku Rodła w Złotowie

Zdalna szkoła w Złotowie

Zdalna Szkoła +

Remont kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie - WRPO 4.4.1

Dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2019

Dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2020

Poprawa warunków szatniowo sanitarnych oraz magazynowych na obiektach sportowych Gminy Miasto Złotów

Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w Złotowie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poprawa warunków funkcjonowania Złotowskiego Domu Kultury

Dostępna szkoła w Złotowie

„Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa – z przyrodą w Złotowie za pan brat”

Cyfrowa Gmina

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dofinansowanie na realizację projektu pn. Ścieżka edukacyjna "Wodny Świat"

Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Boh. Westerplatte 7C

Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Boh. Westerplatte 1C

Przebudowa prześcia dla pieszych przy ul. Moniuszki 12

Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego 3

Przebudowa drogi gminnej nr 120089P w Złotowie - ul.Spacerowa

Budowa toalety dla OzN w budynku Urzędu Miejskiego w Złotowie

Ostatnia modyfikacja treści: 2023-12-21 08:52:32
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner