Zamówienia publiczne i przetargi

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne mogą być ogłoszone na wykonanie robót budowlanych, usług lub dostaw.

Wykonawca, może złożyć ofertę jeśli spełnia kryteria zawarte w ogłoszeniu o zamówieniach oraz specyfikacji warunków zamówienia, które publikowane są na stronie www.bip.zlotow.pl w zakładce zamówienia publiczne poprzez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow

Szczegółowe informacje można uzyskać u Pana Grzegorza Bąbińskiego, tel. 67 263 26 40 wew. 32, pok. nr 22, e-mail: g.babinski@zlotow.pl

Zamówienia publiczne (Biuletyn Informacji Publicznej)

 

Ogłoszenia o przetargach

Osoby zainteresowane nabyciem/dzierżawą nieruchomości (działki gruntowej czy lokalu), odnajdą tu informacje o planowanych przetargach. O szczegóły można zapytać Pani Elżbiety Michałek, pok. nr 12, tel. 67 263 26 40 wew. 23, e-mail: e.michalek@zlotow.pl

Ogłoszenia o przetargach publikowane są :

 

 

 

Ostatnia modyfikacja treści: 2021-02-18 14:29:28
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner