Spacer nad Babą

Spacer nad Babą

W Złotowie jest pięć jezior: Miejskie, Zaleskie, Baba, Proboszczowskie i Burmistrzowskie.

Przez Jeziora Baba i Miejskie przepływa rzeka Głomia - lewy dopływ Gwdy o długości 52 km. Rzeka wypływa ze źródeł koło wsi Głomsk, przepływa przez Jezioro Głomskie, mija Prochy i Górę Zamkową. Pod  Stawnicą wyraźnie widać jej szeroką pradolinę. Następnie przepływa przez złotowskie jeziora Baba i Miejskie do Blękwitu. Niedaleko Wąsosza łączy się z Kocunią. Mija Krajenkę, Żeleźnicę, Dolnik, Skórkę i pod Dobrzycą wpada do Gwdy. Powierzchnia dorzecza czyli obszaru, z którego wody powierzchniowe spływają do systemu jednej, głównej rzeki, wynosi 570 km. Spośród 20 rzek powiatu Głomia, plasuje się, zaraz po Gwdzie, na drugim miejscu pod względem długości.  

Zejście na ścieżkę prowadzącą nad Babą znajduje się niedaleko ratusza – przez parking przy galerii handlowej schodzi się na brzeg jeziora. Wzdłuż ścieżki ustawiono tablice z informacjami o florze i faunie okolicy. Szlak wiedzie do mostu przez Głomię na ulicy Grudzińskich. Stamtąd przejść można do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny lub na promenadę wokół jeziora Miejskiego. 

UWAGA: ścieżka przebiegająca w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych może być niedostępna w okresach wysokiego stanu wód gruntowych.

Ostatnia modyfikacja treści: 2020-03-05 08:49:50
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner