Zarządzenia Burmistrza

ZARZĄDZENIE NR 39.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem Nr 26.2024 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 24 stycznia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 37.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w obszarze priorytetowym: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

ZARZĄDZENIE NR 36.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w obszarze priorytetowym: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE NR 35.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w obszarze priorytetowym: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 27.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert ogłoszonym zarządzeniem Nr 26.2024 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 24 stycznia 2024 r. na realizację w roku 2024 zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w obszarze priorytetowym: działalność z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

ZARZĄDZENIE NR 26.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w obszarze priorytetowym: działalność z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

ZARZĄDZENIE NR 25.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem Nr 9.2024 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 4 stycznia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 24.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem Nr 7.2024 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 4 stycznia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 23.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem Nr 4.2024 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 3 stycznia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 22.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację w roku 2024 projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów

ZARZĄDZENIE NR 18.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w obszarze priorytetowym: promocja i ochrona zdrowia

ZARZĄDZENIE NR 17.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2024 zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w obszarze priorytetowym: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

ZARZĄDZENIE NR 16.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2024 zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w obszarze priorytetowym: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

ZARZĄDZENIE NR 13.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację w roku 2024 projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów

ZARZĄDZENIE NR 12.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3.2024 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem Nr 265.2023 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 10.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert ogłoszonym zarządzeniem Nr 9.2024 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 4 stycznia 2024 r. na realizację w roku 2024 zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w obszarze priorytetowym: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

ZARZĄDZENIE NR 9.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w obszarze priorytetowym: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

ZARZĄDZENIE NR 8.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert ogłoszonym zarządzeniem Nr 7.2024 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 4 stycznia 2024 r. na realizację w roku 2024 zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w obszarze priorytetowym: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE NR 7.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w obszarze priorytetowym: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE NR 5.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert ogłoszonym zarządzeniem Nr 4.2024 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 3 stycznia 2024 r. na realizację w roku 2024 zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w obszarze priorytetowym: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 4.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w obszarze priorytetowym: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 3.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem Nr 265.2023 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 2.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem Nr 263.2023 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 14 grudnia 2023 r.

 ZARZĄDZENIE NR 1.2024 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem Nr 261.2023 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 13 grudnia 2023 r.

 

Ostatnia modyfikacja treści: 2024-02-13 10:05:53
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner