Złotowskie Pudełko Życia

Gmina Miasto Złotów prowadzi kampanię społeczną „Złotowskie Pudełko Życia” uznając za priorytetowe działania w zakresie ochrony zdrowia poprzez zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym oraz osobom mającym problemy ze zdrowiem wsparcie w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia podczas udzielania pomocy przez służby medyczne i socjalne.

Kampania społeczna „Złotowskie Pudełko Życia” daje szansę na szybką, sprawną reakcję pozwalającą uratować życie każdej osobie, która w momencie przyjazdu służb ratunkowych czy socjalnych nie jest w stanie podać podstawowych informacji o swoim stanie zdrowia. Pudełko jest szczególnie ważne dla ludzi, którzy nie mogą liczyć na pomoc innych osób.

„Złotowskie Pudełko Życia” to plastikowe, opatrzone specjalną naklejką pudełko tuba, zawierające w jednym miejscu ważne informacje, m.in. dane osobowe, informację o chorobach, zażywanych lekach, danych kontaktowych do osób, które należy powiadomić o zaistniałej akcji ratowniczej.

„Złotowskie Pudełko Życia” umieszcza się w dostępnym, łatwym do zlokalizowania miejscu w mieszkaniu, najlepiej na górnej półce drzwi lodówki. Naklejkę jaka jest na pudełku należy nakleić na drzwiach lodówki celem natychmiastowego jego zlokalizowania.

Kampania zakłada, że pudełka otrzymają bezpłatnie zainteresowane osoby w szczególności te, które należą do grup:
1. powyżej 60 roku życia,
2. niepełnosprawnych,
3. samotnych
4. mających problemy ze zdrowiem.

Osoby chętne do udziału w kampanii społecznej otrzymają pakiet składający się:
- plastikowego pudełka,
- karty informacyjnej do wypełnienia przez lekarza lub pielęgniarkę środowiskową,
- naklejki na lodówkę,
- informacji – instrukcji jak przygotować „Złotowskie Pudełko Życia”.

Informacje zawarte w karcie należą do poufnych i przeznaczonych tylko dla służb ratunkowych. Powinny być aktualizowane co 6 miesięcy lub w przypadku wystąpienia istotnych zmian zdrowotnych mających istotny wpływ na historię choroby posiadacza pudełka.

Ośrodki Podstawowej Opieki Zdrowotnej, gdzie możecie Państwo odebrać „Złotowskie Pudełko Życia”:
  • Ośrodek Medycyny Rodzinnej „MALWA” s.c. R. Raca, M. Połczyński, D. Raca, ul. Spichrzowa 42, 77-400 Złotów, tel. 67 263 52 00, 67 265 09 66
  • Przychodnia Medycyny Rodzinnej „ESKULAP”, ul. Norwida 8, 77-400 Złotów, tel. 67 263 33 96, 67 263 31 39
  • Przychodnia Rodzinna „FAMILIA NOVA”, ul. Norwida 8, 77-400 Złotów, tel. 67 349 00 90
  • Zespół Diagnostyczno – Leczniczy „MEDYK”, ul. Wielatowska 10, 77-400 Złotów, tel. 67 265 10 99
  • Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Jerzy Stępień „Panaceum”, ul. Nieznanego Żołnierza 41, 77-400 Złotów, tel. 67 349 22 22

Ostatnia modyfikacja treści: 2019-08-14 09:30:04
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner