Wyroby pirotechniczne!

Szanowni mieszkańcy!

Używanie w okresie karnawału powszechnie dostępnych wyrobów pirotechnicznych stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia, jak również niesie zagrożenia dla porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Apeluję, aby używanie wyrobów pirotechnicznych w sylwestra i Nowy Rok odbywało się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia  i środowiska naturalnego.

Informuję i przypominam, że  prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia, nieprzestrzeganie tego zakazu może spowodować odpowiedzialność karną z art. 51kw.

Komendant Straży Miejskiej Ryszard Macanko

Ostatnia modyfikacja treści: 2020-12-29 10:45:40
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner