Usuwanie drzew i krzewów

Jeśli chcesz usunąć drzewa i krzewy powinieneś wiedzieć, że:

  1. W przypadku konieczności usunięcia drzewa/krzewu z terenu nieruchomości przez podmioty gospodarcze - należy wypełnić i złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.
  2. Osoby fizyczne – w przypadku gdy usunięcie drzewa/krzewu wynika z celu prowadzenia działalności gospodarczej - należy wypełnić i złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.
  3. Osoby fizyczne w przypadku, gdy konieczność usunięcia drzewa/krzewu nie wynika z celu prowadzenia działalności gospodarczej – należy dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/krzewu.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody o zezwolenie na usunięcie drzewa/krzewu oraz zgłoszenia zamiaru usunięcia, należy dokonać w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

oraz krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni powyżej 25 m2.

Powyższe zapisy stanowią wyłącznie podstawowe kryteria kwalifikujące drzewa i krzewy do wystąpienia o zezwolenie na usunięcie lub zgłoszenie zamiaru ich usunięcia. Szczegółowe zapisy dotyczące usuwania drzew i krzewów są zawarte w  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami) – art. 83 do art. 90.

Ww. wnioski oraz zgłoszenie można pobrać na stronie www.bip.zlotow.pl, w zakładce: Karty Usług – Procedury załatwiania spraw w Urzędzie oraz w pok. nr 14 (parter).

Organem rozpatrującym ww. zezwolenia oraz zgłoszenia jest Burmistrz Miasta Złotowa.

Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów oraz zgłoszenia zamiaru ich usunięcia należy składać w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, w sekretariacie (parter, pok. nr 13) lub za pośrednictwem poczty.

Ostatnia modyfikacja treści: 2019-06-18 09:40:31
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner