Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Miasto Złotów otrzymała dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach pierwszego naboru finansowanego z Funduszy COVID-19 przeznaczono 6 mld złotych bezzwrotnego wsparcia dla gmin, powiatów i miast.

Otrzymane wsparcie w wysokości 2 680 001,39 zł zostało przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań:

 

1. Modernizacja ulicy Polnej

 

 

2. Modernizacja części ulicy Staszica.

 

3. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

 

4. Modernizacja pomieszczeń siedziby Urzędu Miejskiego w Złotowie.

5. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów”

Gmina Miasto Złotów otrzymała dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach pierwszego naboru finansowanego z Funduszy COVID-19 przeznaczono 6 mld złotych bezzwrotnego wsparcia dla gmin, powiatów i miast.
Otrzymane wsparcie w wysokości 1 000 000,00 zł zostało przeznaczone na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Złotowie w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów”. Zadanie obejmuje: prace rozbiórkowe części istniejących obiektów, prace budowlane związane z modernizacją obiektów i budową nowych obiektów, wymianę/dostawę urządzeń technologicznych, dostawę urządzeń specjalistycznych.

6. Budowa parkingów przy ul. Szpitalnej wraz z oświetleniem.

 

Ostatnia modyfikacja treści: 2021-04-19 10:12:38
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner