Nadawanie tytułu „Honorowy Obywatel Złotowa” – informacje ogólne

  • Obywatelstwo miasta nadawane jest na podstawie uchwały nr XXI/143/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie ustanowienia zasad nadawania honorowego obywatelstwa miasta Złotowa.
  • Wymagane dokumenty: zgodnie z § 5 ww. uchwały należy złożyć wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa miasta Złotowa zawierający dane personalne osoby przedstawionej do wyróżnienia oraz opis zasług uzasadniających nadanie obywatelstwa.
  • Uprawnionym do przedłożenia Radzie Miejskiej Złotowa wniosku o nadanie obywatelstwa są: organizacje, stowarzyszenia, instytucje, osoby prawne i fizyczne oraz Komisje Rady Miejskiej. Wniosek należy złożyć przynajmniej na dwa miesiące przed przewidywanym terminem jego nadania.
  • Opłaty: złożenie wniosku jest wolne od opłat.
  • Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów, Sekretariat - pok. nr 13 (parter).
  • Kontakt: Piotr Jeske, insp. ds. informacji publicznej i promocji gminy, pok. Nr 25 (II piętro), tel. 67 263 26 40 wew. 44, e-mail: p.jeske@zlotow.pl
Ostatnia modyfikacja treści: 2017-12-15 13:58:06
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner