Edycja 2020

KARTA DO GŁOSOWANIA

GŁOSUJ ELEKTRONICZNIE

SZCZEGÓŁY PROJEKTÓW

Ostateczna lista propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2020 r. podlegających głosowaniu

Ostateczna lista nieuwzględnionych propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego

Uzasadnienie do ostatecznego wykazu propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

Zarządzenie Nr 124.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenie naboru na członków komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego

Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza nabór na członków Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2020 rok spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W skałd Komisji wchodzi:
1) trzech radnych wybranych przez Radę Miejską w Złotowie,
2) trzech pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie,
3) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych,
4) przedstawiciel Złotowskiej Rady Seniorów,
5) przedstawiciel Złotowskiej Rady Kobiet.

Termin składania kandydatur: 18 czerwca 2019 r. do godz. 9.00. Zgłoszenia należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotowie przy al. Piasta 1 (parter, pokój nr 13). 

Wzór zgłoszenia kandydata na członka Komisji (poniżej do pobrania)

 

 

Zapraszamy do składania propozycja na realizację zadań z zakresu Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Na Państwa propozycje czekamy do 2 sierpnia br.  

Złotowski Budżet Obywatelski:

 • to forma konsultacji społecznych, 
 • kwota z budżetu przeznaczona na realizację zadań wynosi 500 tys. zł, 
 • zgłaszana propozycja musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców Gminy Miasto Złotów 9bez względu na ich wiek),
 • zgłaszane propozycje mogą obejmować zarówno przedsięwzięcia "twarde" (infrastrukturalne) jak i "miękkie" (np. organizacja wydarzenia o charakterze społecznym, kulturalnym itp.),
 • szacunkowy koszt realizacji 1 projektu nie może przekroczyć 150 tys. zł,
 • każdy mieszkaniec Gminy Miasto Złotów może złożyć nie więcej niż 1 propozycję,
 • zgłoszenia propozycji należy dokonać na formularzu - dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie (formularz do pobrania poniżej),
 • weryfikacji zgłoszonych propozycji dokona komisja powołana przez Burmistrza Miasta Złotowa składająca się z 3 radnych, 3 pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawiciela Złotowskiej Rady Seniorów i przedstawiciela Złotowskiej Rady Kobiet,
 • komisja dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej propozycji m.in. może wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień,
 • głosowanie mieszkańców na propozycje wyłonione przez komisję odbywa się poprzez wypełnienie karty, którą należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotowie,
 • obowiązuje zasada 1 zadanie 1 głos tzn. mieszkaniec Złotowa może zagłosować tylko na 1 propozycję, 
 • do realizacji zostaną zakwalifikowane zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Złotowski Budżet Obywatelski (w przypadku takiej samej liczby głosów o ich kolejności zadecyduje publiczne losowanie).  
   

Harmonogram konsultacji:

1. Do 2 sierpnia 2019 r. - składanie formularzy z propozycjami zadań. 

2. Do 20 września 2019 r. - weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań (ocena formalna i merytoryczna dokonywana przez komisję).  

3. Do 27 września 2019 r. - publikacja zgłoszonych propozycji.

4. Od 30 września do 18 października 2019 r. - głosowanie mieszkańców nad propozycjami projektów z listy.

5. Do 25 października 2019 r. - ustalenie listy zadań do realizacji w 2020 r.

 

Ostatnia modyfikacja treści: 2019-09-30 09:14:27
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner