Program Rozwoju Lokalnego – zakończony etap wyznaczanie wizji i celów

W ramach przygotowywanej dokumentacji aplikacyjnej do w ramach w ramach programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 tzw. Funduszy Norweskich, zakończyliśmy etap wyznaczania wizji miasta oraz celów.

W proces prac na tym etapie zaangażowanych było łącznie ok. 60 osób – członków wszystkich trzech zespołów powołanych w celu opracowania dokumentacji, w tym Kluczowi Interesariusze, którzy pracowali nad wypracowaniem propozycji wizji i celów. Ponadto wizja miasta została zaakceptowana przez mieszkańców, którzy w zorganizowanych 12 lipca konsultacjach społecznych, ogromną większości głosów (96%) zaakceptowali wyniki prac zespołu projektowego. Raz jeszcze dziękujemy Państwu za zaangażowanie! Poniżej publikujemy wyznaczoną wizję i cele miasta:

Wizja miasta: Złotów. Wielkopolskie Zdroje – neutralne dla klimatu centrum zdrowia i aktywnego wypoczynku. Miasto czystych jezior i zielni atrakcyjne do życia, nauki i pracy. Serce historycznej Krajny.

Cele:

1.       Miasto park, z wysoką jakością wód i powietrza, kompleksowo wykorzystujące OZE.

2.       Nowoczesne i otwarte miasto ludzi aktywnych, oferujące atrakcyjne miejsca pracy i warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

3.       Miasto lider usług rehabilitacyjno-zdrowotnych oraz przemysłu czasu wolnego w Wielkopolsce.

W kolejnym etapie prac będziemy pracować nad określeniem konkretnych propozycji przedsięwzięć. Na tym etapie również będziemy Państwa prosić o zaangażowanie i włączenie w prace nad projektem. Wszelkie informacje o sposobach włączenia mieszkańców będziemy publikować na bieżąco. Z pewnością przeprowadzimy szeroki proces zbierania pomysłów na przedsięwzięcia. Więcej informacji wkrótce.

Ostatnia modyfikacja treści: 2020-08-10 14:24:27
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner