Zwolnienie od podatku od nieruchomości - de minimis

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XLV.319.2022 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 26 maja 2022 roku

ZWALNIA SIĘ OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA OKRES 2 LAT

budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, będące własnością przedsiębiorców, stanowiące NOWE INWESTYCJE (nowo wybudowane lub rozbudowane istniejące), związane z uruchomieniem lub poszerzeniem dotychczasowej działalności gospodarczej,  (w przypadku rozbudowy istniejących budynków i budowli zwolnienie przysługuje w odniesieniu do nowo powstałych powierzchni)

W PRZYPADKU SPEŁNIENIA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW:

 • MIKRO I MAŁYCH (liczba zatrudnionych - mniej niż 10 osób, obrót netto - do 2 mln euro lub suma bilansowa do 2 mln euro):
  Poniesienie nakładów związanych z nową inwestycją w kwocie przekraczającej 50 tysięcy zł

 • ŚREDNICH (liczba zatrudnionych - mniej niż 50 osób, obrót netto - do 10 mln euro lub suma bilansowa do 10 mln euro):
  Poniesienie nakładów związanych z nową inwestycją w kwocie przekraczającej 500 tysięcy zł

 • POZOSTAŁYCH:
  Poniesienie nakładów związanych z nową inwestycją w kwocie przekraczającej 2 miliony zł

 • KTÓRZY ZOBOWIĄŻĄ SIĘ DO:
  Prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomościach objętych zwolnieniem podatkowym co najmniej przez 3 lata od zakończenia inwestycji oraz spełnią pozostałe warunki przewidziane w uchwale.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis zgodnie z uchwałą nr XLV.319.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 maja 2022 roku

 

Niezbędne informacje można uzyskać u Pani Iwony Małach: pokój nr 29, tel. 67 263 26 40 wew. 26

Ostatnia modyfikacja treści: 2022-06-07 14:34:26
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner