Zastępca Burmistrza

Sławomir Wilowski
Zastępca Burmistrza Miasta

funkcja: Zastępca Burmistrza Miasta Złotowa
adres: Urząd Miejski w Złotowie, Aleja Piasta 1, 77 - 400 Złotów
telefon: 67 263 26 40
fax: 67 265 00 25
e-mail: zastepca@zlotow.pl

Kompetencje

Zastępca Burmistrza wykonuje zadania i kompetencje w zakresie ustalonym przez Burmistrza.
Jeśli Burmistrz nie może pełnić obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia Burmistrza w zakres zastępstwa może rozciągnąć się na wszystkie zadania i kompetencje w tym na funkcję kierownika Urzędu.

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy sprawowanie nadzoru nad:

 • gospodarowaniem mieniem gminy i rolnictwem,
 • ochroną środowiskiem, przyrodą, gospodarką odpadami,
 • funkcjonowaniem gospodarki komunalnej wraz z drogownictwem i utrzymaniem zieleni w mieście,
 • polityką mieszkaniową,
 • współpracą z organizacjami pozarządowymi,
 • promocją,
 • pozyskiwaniem funduszy,
 • oświatą,
 • rozwojem lokalnym,
 • Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości i Organizacji Pozarządowych "Mierz Wysoko",
 • Biurem Karier.

Dyżury

w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

Ostatnia modyfikacja treści: 2024-05-09 08:48:50
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner