Opublikowano 2022-08-02 11:30:13

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Kliknij, aby powiększyć plakat

 

Gmina Miasto Złotów otrzymała dofinansowanie w wysokości 847 500 zł w konkursie grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W ramach projektu zakupionych zostanie 339 laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR.

 

Cel projektu:

•      Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

 

Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie: V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa
- Portal Gov.pl (www.gov.pl)

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner