Program Pomoc Techniczna

Gmina Miasto Złotów otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 377 622,59 zł

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Program Pomoc Techniczna to narzędzie wzmacniania administracji oraz instrument wsparcia realizacji polityki spójności. Zapewnia środki na budowę potencjału systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów. W ramach Programu podejmowane będą też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o Funduszach Europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę w latach 2014-2020.

Termin realizacji projektu :  01.01.2022 do 31.03.2023 r.

Ostatnia modyfikacja treści: 2022-08-24 12:10:44
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner