Opublikowano 2021-09-14 13:55:12

Poprawa warunków funkcjonowania Złotowskiego Domu Kultury

                              

Realizacja projektu pn. „Poprawa warunków funkcjonowania Złotowskiego Domu Kultury”, polegać będzie na remoncie garderoby, korytarza, łazienki oraz dostawie i montażu klimatyzacji w głównej „Sali kinowej” Złotowskiego Domu Kultury. Ponadto w ramach zadania planowane jest nabycie wyposażenia w celu podniesienia jakości świadczonych przez podmiot usług.

 

W wyniku zrealizowania projektu planuje się osiągnięcie następujących rezultatów:

Rezultaty miękkie zadania:

· Budowa pozytywnego wizerunku kultury,

· Poprawa oferty ZDK poprzez doposażenie podmiotu w nowoczesny sprzęt,

· Poprawa warunków funkcjonowania domów, ośrodków i centrów kultury na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Rezultaty twarde zadania:

· Poprawa warunków ogólnodostępnych obiektów, w których prowadzona jest działalność kulturalna - 1 szt.

 

Całkowita wartość projektu: 85 000,00 zł

 

Wartość dofinansowania: 39 000,00 zł

 

Projekt jest realizowany  na podstawie uchwały nr XXXIII/619/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w 2021 roku w ramach programu „Kulisy kultury”.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner