Opublikowano 2023-10-04 08:40:58

Ścieżka edukacyjna "Wodny Świat"

 

Gmina Miasto Złotów otrzymała dofinansowanie realizacji projektu pn. Ścieżka edukacyjna "Wodny Świat" nad Jeziorem Baba w Złotowie z interaktywnymi urządzeniami małej architektury wraz z nasadzenami krzewów ozdobnych” dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji w kwocie 39 780,00 zł.

W ramach projektu planowane jest utworzenie w Złotowie nad Jeziorem Baba ścieżki edukacyjnej. Ścieżka składać się będzie z:

·         zestawu tablic i urządzeń dot. tematyki wody (łącznie 8 urządzeń):

o   Tablica edukacyjna, wademekum wiedzy o rybach,

o   Koło wiedzy – tablica edukacyjna,

o   Koło wiedzy o rybach,

o   Światowid dot. ptactwa wodno-błotnego,

o   Światowid – nad wodą,

o   Kołowiedzy – rośliny wodne,

o   Tablica edukacyjna – ekosystem wodny,

o   Tablica edukacyjna;

·         ławostołu edukacyjnego ztablicą/planszą dot. adaptacji do zmian klimatu;

·         zestawu 5 koszy na odpady z oznakowaniem segregacji.

 

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner