Opublikowano 2023-12-21 08:50:09

Budowa toalety dla OzN w budynku Urzędu Miejskiego w Złotowie

 

Nazwa projektu: Budowa toalety dla OzN w budynku Urzędu Miejskiego w Złotowie

Moduł A: A: Likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2023 – 30.09.2024

Całkowita wartość projektu: 65 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 52 000,00 zł

 

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do przestrzeni publicznej oraz poprawa jakości życia i integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami.

 

W ramach projektu planowane jest:

Etap 1. Wyłonienie wykonawcy wykonania projektu toalety

Etap 2. Wykonanie projektu toalety dla OzN

Etap 3. Wyłonienie wykonawcy budowy toalety

Etap 4. Budowa toalety dla OzN

 

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia bardziej inkluzywnej i dostępnej dla wszystkich społeczności przestrzeni publicznej. Dzięki realizacji projektu OzN będą miały łatwiejszy i bardziej komfortowy dostęp do toalet publicznych, co wpłynie pozytywnie na ich codzienne funkcjonowanie. Będą mogły korzystać z miejsc publicznych bez obaw o brak odpowiednich udogodnień.

 

Budowa toalety dla OzN w budynku Urzędu Miejskiego w Złotowie może przyczynić się do zapewnienia dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności poprzez uwzględnienie specjalnych rozwiązań i udogodnień. Oto kilka sposobów, w jaki taka toaleta spełniać będzie potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

a) Niepełnosprawność narządu słuchu:

• Zapewnienie sygnalizacji wizualnej

• Umieszczenie tabliczek z informacjami i instrukcjami wizualnymi, zilustrowanymi symbolami lub grafikami

b) Niepełnosprawność wzroku:

• Zainstalowanie oznaczeń wypukłych lub podświetlanych na drzwiach i ścianach prowadzących do toalety

• Zamontowanie oświetlenia o odpowiednim natężeniu i kontrastowych kolorów

 

c) Ograniczenia w poruszaniu się:

• Zapewnienie wystarczającej przestrzeni manewrowej wewnątrz toalety, aby umożliwić osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich swobodne poruszanie się i łatwe korzystanie z udogodnień.

• Zamontowanie poręczy bocznych przy toalecie

 

d) OzN w zakresie innych zmysłów:

• Zapewnienie dostępu do informacji w formie niewerbalnej, na przykład poprzez stosowanie taktylnych oznaczeń lub wykorzystanie piktogramów

zrozumiałych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności sensorycznej.

• Zastosowanie materiałów i wykończenia o różnej fakturze, które mogą być rozpoznawalne dotykiem, aby osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi mogły łatwo rozpoznać elementy wyposażenia toalety.

• Zastosowanie prostego i czytelnego języka na oznakowaniu, aby ułatwić zrozumienie informacji i instrukcji.

 

Istotne jest dostosowanie drzwi, umywalek, lusterek i innych elementów do odpowiedniej wysokości i zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 

ZADANIE DOFINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PROGRAMU DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner