Opublikowano 2022-01-31 08:42:29

Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w Złotowie

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w Złotowie

Wartość całkowita: 5 363 635,92 zł

Wartość dofinansowania: 3 754 545,14 zł

Wkład własny: 1 609 370,86 zł

Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Dróg.

W ramach projektu zaplanowano przebudowę jezdni ul. Zamkowej – od ul. Słonecznej do ul. Grudzińskich: przebudowę wlotów skrzyżowań dróg krzyżujących się; przebudowę i budowę chodników; budowę drogi rowerowej; przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych; budowę zatoki autobusowej; przebudowę zatoki parkingowej wraz jezdnią drogi manewrowej przy skrzyżowaniu z ul. Grudzińskich; zagospodarowanie terenów nieutwardzonych niską zielenią drogową oraz nasadzenia drzew. Na całej długości przebudowywanych dróg wykonana zostanie budowa nowej lub rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem wpustów deszczowych znajdujących się częściowo poza jezdnią, a także odwodnienia liniowego. Projekt branży elektrycznej przewiduje: budowę kablowej instalacji oświetleniowej; montaż słupów i opraw oświetleniowych (LED); demontaż słupów (wysięgników) i opraw oświetleniowych.

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego projekt zakłada wyniesienie powierzchni dwóch (2) skrzyżowań, wykonanie dwóch (2) progów spowalniających ruch, na których projektuje się lokalizację przejść dla pieszych. Dodatkowym elementem wpływającym na poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie zastosowanie wygrodzeń z barierek, doświetlenie przejść dla pieszych, oddzielenie ruchu pieszego i rowerowego, wykonanie na dojściach do przejść dla pieszych pasów z kostki integracyjnej z wypustkami ułatwiających orientację w terenie dla osób niewidomych i niedowidzących. Ponadto w ramach inwestycji zakłada się wykonanie zatoki postojowej dla samochodów osobowych, zatoki autobusowej obsługującej autobusy planowanej komunikacji miejskiej.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner