Zdalna szkoła w Złotowie

 

 

Ministerstwo Cyfryzacji

Konkurs Grantowy Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Tytuł projektu: Zdalna szkoła w Złotowie

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

Kwota całkowita projektu: 88 000,00 zł

W ramach projektu zostało zakupionych 95 sztuk laptopów poleasingowych, które zostały przekazane do: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Zespołu Szkół Katolickich. Szkoły przekazały sprzęt uczniom i nauczycielom w celu realizacji zdalnego nauczania.

Projekt został zrealizowany w 2020 roku.

 

Ostatnia modyfikacja treści: 2020-07-30 11:02:41
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner