Opublikowano 2022-04-11 07:56:35

Cyfrowa Gmina

 

Gmina Miasto Złotów otrzymała dofinansowanie w wysokości 553 100,00 zł w konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy (komputery stacjonarne, laptopy, drukarki, zasilacze awaryjne i inne) dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Złotów. Ponadto w ramach projektu zakupione zostaną komplety komputerów stacjonarnych do Szkół Podstawowych nr 1, 2 i 4. Dzięki temu zostaną wymienione wszystkie komputery ze szkolnych sal IT.

Obowiązkowym elementem projektu jest diagnoza cyberbezpieczeństwa urzędu, która zostanie przeprowadzona w celu zdiagnozowania aktualnego stanu w tym obszarze, a zalecenia i rekomendacje zostaną wdrożone. Wyniki diagnozy posłużą do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu.

 

Cele projektu:  

- zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Miasto Złotów

- wzmocnienie cyfrowej odporności na Covid-19 oraz inne zagrożenia współczesnych czasów,

- zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemom informatycznym.

 

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner