Zdalna szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Konkurs Grantowy Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Tytuł projektu: Zdalna szkoła w Złotowie

Kwota dofinansowania: 104.720,00 zł

Kwota całkowita projektu: 104.720,00 zł

W ramach projektu zostało zakupionych 87 sztuk laptopów poleasingowych, które zostały przekazane do: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3. Szkoły przekazały sprzęt uczniom i nauczycielom w celu realizacji zdalnego nauczania, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych.

Projekt został zrealizowany w 2020 roku

Ostatnia modyfikacja treści: 2021-01-27 11:07:46
Generuję dokument pdf. Proszę nie opuszczać strony.
Wygeneruj PDF
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner