Opublikowano 2021-12-09 10:28:10

Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa

EDUKACJA EKOLGOICZNA – WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

Projekt pn. „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa – z przyrodą w Złotowie za pan brat”

Przedsięwzięcie dofinansowane  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy pożyczki/dotacji numer  11045/U/400/454/2021 z dnia 11.10.2021r.

 

Wartość całkowita projektu: 39 975,00 zł

Wartość dofinansowania: 27 982,00

Wkład własny: 11 993,00 zł

 

Projekt polegał na produkcji wraz z emisją 5 edukacyjnych filmów/programów:

· Odcinek nr 1 - Ochrona powietrza – poruszone zostały m.in. następujące zagadnienia: jak prawidłowo palić w piecu, jakie są rodzaje legalnego opału, informacja dot. uchwałach antysmogowych, informacja dot. terminów likwidacji kotłów, możliwość dofinansowania wymiany pieców - szczebel krajowy, wojewódzki i lokalny.

· Odcinek nr 2 - Ochrona powierzchni ziemi - poruszone zostały m.in. następujące zagadnienia: jakie są skutki śmiecenia dla otoczenia (śmieci w lasach, jeziorach, rzekach), szkody dla środowiska w wyniku śmiecenia, akcja sprzątania świata, dzień ziemi, istota dbania o ziemię.

· Odcinek nr 3 - Ochrona bioróżnorodności - poruszone zostały m.in. następujące zagadnienia: pszczoły, ich rola i istotne znaczenie dla środowiska, istota łąk kwietnych, informacja jak chronić pszczoły w miastach.

· Odcinek nr 4 - Ochrona wód - poruszone zostały m.in. następujące zagadnienia: informacja dot. sytuacji hydrologicznej kraju i województwa, informacja dot. ograniczonych zasobów wodnych, istota retencji, zbierania deszczówki, stosowania przepuszczalnych nawierzchni w budownictwie w ramach utwardzeń, występujące skutki braku dbania o wody i potencjalne skutki w przyszłości.

· Odcinek nr 5 - Zieleń w mieście - poruszone zostały m.in. następujące zagadnienia: istota i rola drzew i zieleni w mieście (pozytywny wpływ, np. obniżanie temperatury, większa jakość powietrza, redukcja CO2, redukcja hałasu, lepsze relacje społeczne, niższa przestępczość), jak organizować zieleń w mieście: parki kieszonkowe, parklety

 

Każdy odcinek został wyemitowany 20 razy. Łącznie 5 odcinków zostanie wyemitowanych 100 razy.

 

Ponadto wyprodukowane filmy po ich emisji zostały umieszczone na gminnym koncie w serwisie youtube.com oraz były promowane w mediach społecznościowych (facebook.com) oraz na stronie internetowej wnioskodawcy (zlotow.pl).

 

Link do materiałów na stronie internetowej Gminy Miasto Złotów https://zlotow.pl/Z_przyroda_w_Zlotowie_za_pan_brat_.html

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner