Opublikowano 2018-04-27 13:14:27

Akcja społeczna "Daj sobie szansę! Żyj!”

Akcja społeczna

W dniu 27 kwietnia br. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyła się konferencja prasowa inaugurująca akcję społeczną pn. „Daj sobie szansę! Żyj”. W konferencji wzięli udział: Małgorzata Chołodowska – Zastępca Burmistrza, mł. insp. Robert Chwedczyk – Komendant Powiatowy Policji w Złotowie, asp. szt. Alicja Fidler, kpt. Jarosław Kolak – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie oraz mł. kpt. Krzysztof Olczak. Na parkingu przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Złotowie zaparkowała laweta z wrakiem, który poprzez zobrazowanie skutków wypadku drogowego ma bezpośrednio oddziaływać na wyobraźnię kierowców. 

Celami akcji są:

  • zwrócenie uwagi na zagrożenia w ruchu drogowym wynikające z prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i środków odurzających;
  • kształtowanienie pozytywnych zachowań wśród młodych kierowców związanych z prowadzeniem pojazdów i przestrzeganiem przepisów kodeksu drogowego;
  • wpływanie na świadomość uczestników ruchu drogowego poprzez pokazanie konsekwencji niebezpiecznego zachowania się na drodze.  

Głownym adresatem akcji jest młodzież, a w szczególności „młodzi” kierowcy w wieku od 18 do 25 lat. Analiza stanu zdarzeń w ruchu drogowym na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Złotowie wskazuje na wzrost w ubiegłych latach kolizji, których sprawcami są właśnie kierowcy z tej grupy wiekowej znajdujący się niejednokrotnie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

Działania podejmowane w ramach akcji będą polegać na bezpośrednim uświadomieniu przez odbiorców konsekwencji nieodpowiedzialnego zachowania się na drodze, w tym pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy. W tym celu został przygotowany specjalny pojazd pochodzący z wypadku drogowego. Pojazd zostanie umieszczony na mobilnej platformie i opisany hasłami profilaktycznymi skierowanymi do użytkowników dróg. Pojazd ten będzie prezentowany na parkingach znajdujących się przy instytucjach publicznych, szkołach, klubach i dyskotekach. Finał akcji odbędzie się w dniu 2 czerwca br. podczas festynu profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka.  

Organizatorem akcji jest Komenda Powiatowa Policji w Złotowe we współpracy z Urzędem Miejskim w Złotowie, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie, Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Złotowie, Nadleśnictwem Złotów, złotowskimi szkołami średnimi, właścicielami lokali i klubów dyskotekowych oraz lokalnymi mediami.

Kampania jest kontynuacją zeszłorocznego programu profilaktycznego "Prędkość, brawura, alkohol i narkotyki ZABIJAJĄ".

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner