Opublikowano 2018-04-20 11:58:55

I Forum Młodzieży

I Forum Młodzieży  - zdjęcie

W dniu 17 kwietnia br. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyło się I Forum Młodzieży. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Złotowa w spotkani u uczestniczyli przedstawiciele społeczności uczniowskich ze złotowskich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami. W forum wzięło udział łącznie 28 uczniów. Spotkanie przygotowały i poprowadziły wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie Renata Grochowska wraz z pedagogiem Aliną Żeromską-Borkowską.   

Głównym celem spotkania było wypracowanie przez młodzież propozycji i postulatów dotyczących możliwości rozwijania swoich zainteresowań i spędzania czasu wolnego  w naszym mieście.

Forum rozpoczął Burmistrz Miasta Złotowa. W swym wystąpieniu podkreślił ogromną rolę młodzieży w życiu każdej gminy. Zwrócił też uwagę na fakt, iż w Złotowie przeszło 30 procent mieszkańców stanowią młodzi ludzie, dlatego też władzom samorządowym zależy na rozpoczęciu dialogu z nimi i poznaniu opinii dotyczących różnych przedsięwzięć planowanych i realizowanych w mieście. Ponadto burmistrz Adam Pulit stwierdził, że konieczne jest także wysłuchania głosu młodzieży na temat ich potrzeb i oczekiwań w stosunku do władz  miasta. Jednocześnie zaapelował, aby podczas debaty skupić się też na potencjalnych możliwościach młodych ludzi w podejmowaniu inicjatyw i zaangażowaniu  w różne działania. Na koniec swojej wypowiedzi włodarz miasta życzył  uczestnikom spotkania owocnej pracy. Następnie uczniowie zostali podzieleni na 5 grup roboczych, których  zadaniem było wypracowanie  pomysłów na aktywizację młodzieży w Złotowie. Poszczególne grupy zaprezentowały wyniki swoich prac na forum. Wśród zgłoszonych postulatów znalazły się m.in. stworzenie Ośrodka Rozwoju Młodzieży gdzie młodzi ludzie spotykaliby się, dzielili się swoimi zainteresowaniami, tworzyli grupy muzyczne, taneczne, mogliby organizować spotkania z ludźmi sukcesu, przedstawicielami ciekawych zawodów. Inne pomysły to stworzenie sportowych sekcji: pływackiej, żeglarskiej, piłki ręcznej, a także organizacja kina plenerowego, dyskotek na powietrzu, „rodzinnych niedziel„ przy promenadzie, grupowego biegania z trenerem. Nadto młodzież zaproponowała, stworzenie koła wolontariatu przy Urzędzie Miejskim w Złotowie, strony internetowej „Młody Złotów”, szersze wykorzystanie Amfiteatru dla ich działań, rozwój teatru miejskiego, organizację akcji integracyjnych (wspólne plenery malarskie, budowę parku linowego i „jump city”).  Na zakończenie spotkania zarówno ze strony burmistrza jak i młodzieży padły deklaracje systematycznej współpracy w celu realizacji wypracowanych wniosków.

 

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner