Opublikowano 2018-03-19 13:21:00

Złotowska Rada Seniorów już działa!

Złotowska Rada Seniorów już działa! - zdjęcie

Dnia 26 lutego 2018 r. o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyło się pierwsze posiedzenie Złotowskiej Rady Seniorów. Zebranych przywitał Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit, W krótkim wystąpieniu podkreślił historyczną wagę wydarzenia oraz znaczenie Rady dla rozwoju partycypacji społecznej. Potencjał i  kreatywność seniorów to kapitał którego Złotów bardzo potrzebuje.

Do prowadzenia obrad zaproszona została radna-seniorka Pani Olimpia Gruber. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia i wręczeniu przez Burmistrz aktów nominacji, przystąpiono do procedury wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Złotowskiej Rady Seniorów.

W tajnym głosowaniu na Przewodniczącą wybrano Panią Krystynę Matraszek a na Zastępcę Przewodniczącego Panią Urszulę Belka. W wolnych wnioskach Burmistrz Miasta poddał pod rozwagę Rady trzy projekty społeczne, które są dla miasta szczególnie aktualne i ważne: utworzenie komunikacji miejskiej, współpracę międzypokoleniową jako ważną formę aktywizowania młodzieży złotowskich szkół oraz powstanie Klubu Seniora.

W toku dyskusji ustalono częstotliwość  i terminy spotkań Rady oraz listę zadań na najbliższe spotkanie.

Środowisko seniorów w Złotowie od lat działa wyjątkowo prężnie i aktywnie. Teraz seniorzy dysponują ważnym narzędziem do prezentowania swoich potrzeb oraz aktywnego uczestnictwa w życiu miasta. Radnym życzymy owocnej pracy!

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner