Opublikowano 2019-11-21 12:34:36

Migaliśmy na rekord

Migaliśmy na rekord - zdjęcie

29 września pobito w Złotowie rekord Polski! Chodzi oczywiście o inicjatywę Fundacji Złotowianka, która miała na celu ustanowienie nowego rekordu kraju w jednoczesnym miganiu.

W samo południe Plac Paderewskiego w Złotowie zaczął wypełniać się ludźmi. Powstała specjalna, zamknięta strefa, przy wejściu do której nadawano każdej osobie numer, a pierwsze 400 osób otrzymało pamiątkowe koszulki. Numerki pomogły wykwalifikowanemu sędziemu w liczeniu uczestników i formalnym przyznaniu certyfikatu.

Na scenie instruktorki Fundacji wraz z prezes Angeliką Leszczyńską dawały z siebie wszystko, aby hymn Złotowianki, który był przedmiotem bicia rekordu, został wymigany poprawnie. Kilka prób, powtórzeń i dobrych rad dla zgromadzonych ludzi i można było oficjalnie rozpocząć ustanawianie nowego rekordu. Łącznie na Placu migało 645 osób, co oficjalnie stało nowym rekordem Polski i mamy na to certyfikat!

Poprzedni rekord należał do Piły, gdzie w zeszłym roku migało 420 osób – nasze osiągnięcie będzie zdecydowanie ciężej pobić.

Oprócz ustanowienia nowego osiągnięcia celem eventu było podnoszenie świadomości na temat osób niesłyszących m.in. poprzez naukę polskiego języka migowego. Na Placu Paderewskiego pośród licznych stoisk znalazła się wystawa prac Głuchych artystów (Joanny Wieczorek – malarstwo i Łukasza Czupemy – grafika). Niedzielnemu wydarzeniu towarzyszyły występy artystyczne podopiecznych Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner