Opublikowano 2019-07-29 13:57:34

Komunikat dla NGO!

Komunikat dla NGO! - zdjęcie

Idąc śladem lat ubiegłych serdecznie zapraszam organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, grupy nieformalne, działające na terenie Gminy Miasto Złotów oraz na rzecz jej mieszkańców do włączenia się  w proces tworzenia projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie w zakładkę KONSULTACJE.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner