Opublikowano 2019-06-04 08:58:02

Burmistrz z wotum zaufania

Kliknij, aby powiększyć plakat

Sesje absolutoryjne, odbywające się w tym roku w urzędach wszystkich miast i gmin w Polsce, przyniosły ze sobą pewne nowości. Najważniejszą jest to, że władze samorządowe po raz pierwszy musiały podczas takiej sesji zaprezentować „Raport o stanie Gminy”.

Jest to efekt znowelizowanych w 2018 r. przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Nakłada ona na organ władzy wykonawczej (wójt lub burmistrz, starosta, marszałek) obowiązek, aby co roku do 31 maja przedstawić radzie raport, w którym podsumuje swoją działalność w poprzednim roku. W szczególności ma omówić realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu.

Podczas debaty - zgodnie z nowymi przepisami - członkowie rady będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych. Już po debacie odbywać się będzie głosowanie nad wotum zaufania.

Takie też głosowanie miało miejsce podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Złotowie, która odbyła się 29 maja. Burmistrz Adam Pulit przedstawił rajcom miejskim raport o stanie miasta za zeszły rok. Po debacie zaledwie dwóch przedstawicieli naszego miasta zdecydowało się na wstrzymanie od głosu (radni Stanisław Wełniak i Mariola Wegner). Pozostałych 11 radnych obecnych na sesji było za udzieleniem wotum.

Po chwili odbyło się głosowanie nad absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018 – tu wszyscy radni byli już zgodni i jednomyślnie udzielili swojego poparcia.

Zachęcamy do zapoznania się z „Raportem”, który dostępny jest pod tym adresem:

www.bip.zlotow.pl

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner