Opublikowano 2021-02-09 22:28:44

ZŁOTÓW MA BUDŻET NA 2021 r.

ZŁOTÓW MA BUDŻET NA 2021 r. - zdjęcie

Na sesji w dniu 27 stycznia Rada Miejska uchwaliła Wieloletnia prognozę Finansowa oraz budżet na rok 2021. Dokumenty te uchwalono na podstawie wniosków radnych z klubów „Zadbajmy o Złotów” i „Połączył nas Złotów”. Do kwoty 11 mln przekazanych w poprzednich latach  spółce MZWiK na modernizację oczyszczalni ścieków oraz sieci wod.-kan, radni dołożyli jeszcze 3 mln. Zrezygnowano natomiast z realizacji kilku istotnych zadań inwestycyjnych i wydarzeń kulturalnych (w tym EEF).

UM

Wyniki głosowań: zobacz

STANOWISKO BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

„Proces uchwalenia podstawowych dla funkcjonowania miasta dokumentów był trudny, cieszę się, że się zakończył i możemy przystąpić do realizacji uchwalonego budżetu.  Chociaż  uważam, że w zaproponowanej przez kluby radnych wersji budżet nie jest adekwatny do potrzeb, pomogłem w technicznym opracowaniu ich wniosku, aby wreszcie budżet został uchwalony. Za niezasadne uważam dofinansowanie spółki, która ostatecznie zakończy i rozliczy  inwestycję dopiero w roku 2022. MZWiK jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i może samodzielnie wziąć kredyt, który będzie miał znikomy wpływ na cenę wody. Ograniczenie środków na inwestycje miejskie poprzez ich lokatę w MZWiK to działanie niewłaściwe. Uważam, że zamiast tego dofinansowania należało zaplanować zadania bezpośrednio służące mieszkańcom i ich bezpieczeństwu. Dlatego proponowałem min.: ścieżkę na Półwyspie Rybackim, doświetlenie większej liczby przejść dla pieszych, plac zabaw na Półwiejskiej, remont wiaduktu W3 oraz pierwszy etap remontu amfiteatru. Bardzo cenię sobie postawę radnych, którzy podzielali moje stanowisko w tej sprawie. O tym, że miasto rozwija się w dobrym kierunku,  świadczy choćby miejsce w pierwszej dziesiątce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST, prowadzonym od wielu lat w ramach Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Ponadto dokonana w 2019 r. aktualizacja dokumentu rządowego „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” wykazała, że Złotów NIE JEST już zaliczany do grona miasta tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze, co bardzo dobrze rokuje na przyszłość. To efekt dbania o dochody gminy i dobrego tempa realizacji inwestycji rozwojowych."

Adam Pulit  Burmistrz Miasta Złotowa

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner