Opublikowano 2021-01-22 09:46:15

Epizod IV: Dlaczego dofinansowanie MZWiK nie jest konieczne?

Stanowisko radnych Rady Miejskiej w Złotowie otrzymane 20 stycznia 2021 r.

Te i inne propozycje zgłoszone przez Radnych mające na celu znalezienie kompromisowego rozwiązania nie zostały uznane przez Burmistrza, który uparcie domagał się w zgłoszonych autopoprawkach wykreślenia 5 mln dotacji dla MZWiK.

Fakty: W zgłoszonych poprawkach Burmistrz zgodził się na dofinansowanie MZWiK kwota 2,5 mln zł, z czego 1 mln ma pochodzić z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Podkreślamy z całą stanowczością, że zmniejszenie dofinansowania z budżetu miasta dla MZWiK Sp. z o.o. oznacza znaczne podwyżki cen za wodę i odbiór ścieków poprzez zaciągnięcie większego kredytu przez miejskie wodociągi na dokończenie inwestycji.

Fakty: Spółka MZWiK nie zaciągnęła do tej pory żadnego kredytu na dokończenie inwestycji. Zgodnie z pismem Prezesa MZWiK cena wody i ścieków po zakończeniu inwestycji  wzrośnie tylko z tytułu amortyzacji  co najmniej o 2,44 zł za m3. Jest to nieunikniona konsekwencja inwestowania w majątek spółki. Dzięki amortyzacji spółka będzie miała fundusze na sukcesywne odnawiania majątku. Gdyby było konieczne wzięcie przez spółkę kredytu w wysokości 3,4 mln, wzrost ceny wody i ścieków może wynieść maksymalnie 0,16 zł za m3. Jeśli przyjmiemy, że średnie zużycie wody/ścieków wynosi 45 m3 na 1 mieszkańca, koszt obsługi kredytu wyniesie 7,20 zł rocznie.

Sprawdź: Pismo MZWiK z dnia 24 listopada 2020 r.

 

….radni nie przyjmą propozycji włodarza miasta w kwestii sfinansowania inwestycji mającej na celu modernizację złotowskich wodociągów w 100% z kredytu.

Fakty: Wartość całej inwestycji netto wyniesie 42 185 733,14 zł. Z tego:

25 976 455,49 zł to dofinansowanie z NFOŚiGW,

11 000 000 zł to przekazane już dofinasowanie z miasta,

2 500 000 zł to proponowane przez Burmistrza dofinansowanie  w roku 2021.

Jeśli propozycja burmistrza zostanie przyjęta, ewentualny kredyt, który spółka będzie musiała zaciągnąć na dokończenie inwestycji, wyniesie 2,7 mln.

 

UM

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner