Opublikowano 2022-02-28 12:14:58

Powołanie Stowarzyszenia Wielkopolskie Zdroje Lokalna Organizacja Turystyczna WZLOT w Złotowie

Kliknij, aby powiększyć plakat

23 grudnia br. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Wielkopolskie Zdroje Lokalna Organizacja Turystyczna WZLOT w Złotowie.

Przed rozpoczęciem zebrania Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit i Wójt Gminy Złotów Piotr Lach złożyli na ręce przedstawicieli Złotowskiego Korpusu Ekspedycyjnego: Piotra Witeckiego i Wojciecha Kuśmierka podziękowania za realizację projektu "Szlak nas trafił".

Następnie zaproszeni goście podpisali Listę Członków Założycieli Stowarzyszenia i wspólnie podjęli Uchwały m.in. w sprawie powołania Stowarzyszenia.

GŁÓWNE CELE  Stowarzyszenia WZLOT:

  • kreowanie i upowszechnianie wizerunku regionu jako atrakcyjnego turystycznie,
  • stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z samorządem
  • działanie na rzecz rozwoju turystyki, zwiększania liczby turystów odwiedzających region i wzrostu wpływów z turystyki w regionie,
  • działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej regionu oraz tworzenia systemu informacji turystycznej,
  • pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki w regionie,
  • działanie na rzecz ochrony dóbr kultury, upowszechniania dziedzictwa kulturowego i historii regionu,
  • ochrona przyrody, krajobrazu kulturowego i upowszechnianie wiedzy przyrodniczej,
  • zwiększanie dostępności oferty turystycznej i kulturalnej regionu dla osób niepełnosprawnych i seniorów,
  • ochrona i promocja zdrowia przez turystykę,
  • promocja i organizacja wolontariatu.

 

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner