Opublikowano 2021-12-15 14:05:30

Nowe obowiązki Straży Miejskiej w Złotowie!

Kliknij, aby powiększyć plakat

Od 1 maja 2018 roku obowiązuje uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Do kontroli przestrzegania postanowień ww. uchwały zobowiązana została m.in. Straż Miejska. Na postawie dotychczas przeprowadzonych kontroli można stwierdzić, że na terenie miasta Złotowa jedną z przyczyn powstawania smogu jest spalanie mokrego drewna. Zgodnie z §3 pkt 5 cytowanej uchwały zakazuje się spalania biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. Aby zapewnić efektywne przeprowadzenie kontroli, Straż Miejska została wyposażona w urządzenie umożliwiające sprawdzenie wymogu dopuszczalnego poziomu wilgotności opału. Od dnia 20 grudnia 2021 roku podczas prowadzonych kontroli Straż Miejska sprawdzać będzie również poziom wilgotności biomasy stałej przeznaczonej do spalania w kominkach, kotłach i piecach CO.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner