Opublikowano 2019-11-08 09:34:45

III Forum Młodzieży w Złotowie

III Forum Młodzieży w Złotowie - zdjęcie

28 października w Urzędzie Miejskim na Sali sesyjnej odbyło się III Forum Młodzieży pod hasłem "Nikt nie chce być samotną wyspą".

Według „Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych” W. Kopalińskiego

„Integracja” to scalanie, proces tworzenia całości z części, włączanie jakiegoś elementu w całość; zespolenie i zharmonizowanie składników zbiorowości społecznej

(Kopaliński W., 1983, s.192).

Głównym celem społecznej integracji jest tworzenie w naturalnym środowisku społecznym warunków dla rozwoju, nauki, pracy i spędzania czasu wolnego osób niepełnosprawnych. A. Hulek ujmuje ten cel jako umożliwienie tym osobom prowadzenia normalnego życia, korzystania ze wszystkich stopni szkolnictwa, zdobyczy kultury i powszechnie dostępnych form czynnego wypoczynku (Hulek A., 1980).
W tym roku za organizację i przebieg spotkania odpowiedzialni byli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złotowie, Pani Joanna Schulz, Pani Marta Piotrów i Pan Marcin Misztal.

Uczestnikami forum były czteroosobowe drużyny uczniów wraz z opiekunem z każdej z poniższych szkół:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie
3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie
4. Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie
5. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Złotowie
6. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie

 

PODSUMOWANIE: III MIEJSKIE FORUM MŁODZIEŻY „NIKT NIE CHCE BYĆ SAMOTNĄ WYSPĄ”
28.10.2019 ZŁOTÓW

WNIOSKI:
Aby zintegrować się z osobami niepełnosprawnymi należy:
-organizować warsztaty rozwijające ich zainteresowania i dawać im możliwość prezentacji swoich wytworów/talentów,
-zapraszać chętne osoby na różne imprezy szkolne jak i organizować tego typu wydarzenia dla nich, gdzie będą mogły podzielić się swoimi pasjami,
-przedstawić problemy osób niepełnosprawnych i zachęcać do pomocy, zorganizować spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych z uczniami szkół,
-przedstawić historie znanych osób niepełnosprawnych i pokazać, że mimo niepełnosprawności da się osiągnąć wiele,
- zorganizować występy, przedstawienia, spotkania dla osób niepełnosprawnych,
-organizować naukę języka migowego, alfabetu Braille’a itp.,
- organizować zawody sportowe (paraolimpiady) dla niepełnosprawnych,
- zorganizować treningi personalne i motywacyjne z osobami niepełnosprawnymi,
- ustalić termin święta integracji w mieście,
- umożliwić wspólne spędzanie czasu z zainteresowanymi osobami niepełnosprawnymi np. spacery, rozmowy, pomoc w ramach wolontariatu,
- efektywniejsza współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami np. z Fundacją Złotowianka, czy Warsztatami Terapii Zajęciowej (doprecyzowanie oczekiwań wobec wolontariuszy i społeczeństwa w zakresie współpracy).

Przygotowanie:
SAMORZĄD UCZNIOWSKI SP1 ZŁOTÓW na podstawie materiałów z warsztatów III FORUM

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner