Opublikowano 2019-06-12 11:52:04

Finanse trzecie w województwie!

Finanse trzecie w województwie! - zdjęcie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu przygotowała raport dotyczący kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego za rok 2018. Swoją analizę przeprowadzili na podstawie ubiegłorocznych sprawozdań JST. Spośród 15 gmin miejskich z obszaru województwa wielkopolskiego Złotów uplasował się na wysokiej, trzeciej pozycji.

Cała ocena przeprowadzona została na podstawie 8 składników, wśród których były między innymi: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, udział środków europejskich w wydatkach ogółem czy udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. W celu opracowania wyników końcowych, korzystając z metod statystycznych, przeprowadzono normalizację i przekształcenia.

Najlepsze w województwie okazało się Puszczykowo. Tuż za nim Chodzież i Złotów. Najbliższa geograficznie Piła znalazła się na 8 miejscu.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner