Opublikowano 2019-04-12 13:22:32

Konferencja Burmistrza Miasta Złotowa

Konferencja Burmistrza Miasta Złotowa - zdjęcie

Dnia 11 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie odbyło się spotkanie dotyczące przyznania Orderu Orła Białego księdzu Patronowi Bolesławowi Domańskiemu, a następnie konferencja Burmistrza Miasta Złotowa w niniejszej sprawie, w której udział wzięli Adam Pulit – Burmistrz Miasta Złotowa, Małgorzata Chołodowska – Zastępca Burmistrza Miasta Złotowa oraz komisja opracowująca wniosek dot. przyznania Orderu Orła Białego księdzu Patronowi Bolesławowi Domańskiemu w składzie: Małgorzata Chołodowska, Jowita Kęcińska – Kaczmarek, Konrad Kaczmarek, Zofia Korpusik-Jelonkowa, Kamila Krzanik-Dworanowska, Janusz Justyna, Stanisław Pawełek, Wiesław Fidurski, Stanisław Pikulik, Jacek Stróżyński.

Burmistrz Miasta Adam Pulit poinformował, iż kończy się etap przygotowania wniosku o nadanie ks. Patronowi Bolesławowi Domańskiemu Orderu Orła Białego oraz element społeczny tj. zbieranie podpisów w powyższej sprawie. Zostało zebranych ponad 200 podpisów. Uzasadnienie wniosku zostało napisane przez Panią Jowitę Kęcińską - Kaczmarek oraz Panią Małgorzatę Chołodowską.

Ustalona została delegacja, która osobiście zawiezie przygotowany i podpisany przez Burmistrza Miasta Złotowa Adama Pulita wniosek wraz z uzasadnieniem do Wojewody Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta wspomniał również o zbilżającej się 80 rocznicy śmierci księdza Patrona Bolesława Domańskiego, którą uroczyście będziemy obchodzić w dniach 26-28 kwietnia br. Dokładny przebieg uroczystości przedstawił Pan Stanisław Pikulik.

Na zakończenie Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit serdecznie podziękował wszystkim zebranym za podjęte działania i zaangażowanie. Nadmienił, iż podjęcie tej inicjatywy miało charakter szlachetny i wraził nadzieję na szczęśliwy finał, którym będzie przyznanie księdzu Patronowi Bolesławowi Domańskiemu Orderu Orła Białego.

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner