Opublikowano 2019-04-12 13:22:32

Konferencja Burmistrza Miasta Złotowa

Konferencja Burmistrza Miasta Złotowa - zdjęcie

Dnia 11 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie odbyło się spotkanie dotyczące przyznania Orderu Orła Białego księdzu Patronowi Bolesławowi Domańskiemu, a następnie konferencja Burmistrza Miasta Złotowa w niniejszej sprawie, w której udział wzięli Adam Pulit – Burmistrz Miasta Złotowa, Małgorzata Chołodowska – Zastępca Burmistrza Miasta Złotowa oraz komisja opracowująca wniosek dot. przyznania Orderu Orła Białego księdzu Patronowi Bolesławowi Domańskiemu w składzie: Małgorzata Chołodowska, Jowita Kęcińska – Kaczmarek, Konrad Kaczmarek, Zofia Korpusik-Jelonkowa, Kamila Krzanik-Dworanowska, Janusz Justyna, Stanisław Pawełek, Wiesław Fidurski, Stanisław Pikulik, Jacek Stróżyński.

Burmistrz Miasta Adam Pulit poinformował, iż kończy się etap przygotowania wniosku o nadanie ks. Patronowi Bolesławowi Domańskiemu Orderu Orła Białego oraz element społeczny tj. zbieranie podpisów w powyższej sprawie. Zostało zebranych ponad 200 podpisów. Uzasadnienie wniosku zostało napisane przez Panią Jowitę Kęcińską - Kaczmarek oraz Panią Małgorzatę Chołodowską.

Ustalona została delegacja, która osobiście zawiezie przygotowany i podpisany przez Burmistrza Miasta Złotowa Adama Pulita wniosek wraz z uzasadnieniem do Wojewody Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta wspomniał również o zbilżającej się 80 rocznicy śmierci księdza Patrona Bolesława Domańskiego, którą uroczyście będziemy obchodzić w dniach 26-28 kwietnia br. Dokładny przebieg uroczystości przedstawił Pan Stanisław Pikulik.

Na zakończenie Burmistrz Miasta Złotowa Adam Pulit serdecznie podziękował wszystkim zebranym za podjęte działania i zaangażowanie. Nadmienił, iż podjęcie tej inicjatywy miało charakter szlachetny i wraził nadzieję na szczęśliwy finał, którym będzie przyznanie księdzu Patronowi Bolesławowi Domańskiemu Orderu Orła Białego.

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner