Opublikowano 2021-11-10 09:07:15

FUNDUSZE NORWESKIE – Nie wiesz? ZAPYTAJ!

FUNDUSZE NORWESKIE – Nie wiesz? ZAPYTAJ! - zdjęcie

W sprawie Funduszy Norweskich dla Złotowa w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji. Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania, dementujemy fałszywe informacje. Chcemy uzupełniać tę listę pytań i odpowiedzi o kolejne kwestie, które wymagają wyjaśnienia – wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: urzad@zlotow.pl, burmistrz@zlotow.pl

1. Czy koniecznie trzeba zrealizować cały projekt za 29 mln złotych?

Burmistrz Miasta Złotowa stoi na stanowisku, że tylko kompleksowa realizacja projektu w przedstawionym, pełnym kształcie pozwoli zapewnić miastu wyraźny impuls do rozwoju, jak również umożliwi realizację potrzeb mieszkańców wyrażonych w 9-miesięcznym okresie konsultacji przy tworzeniu wniosku.

Decyzja o zmniejszeniu dofinansowania spowodowała, że zamiast 34 mln zł okrojono projekt do wydatków na poziomie 29 mln zł – tak, aby możliwe było osiągnięcie wszystkich zamierzonych celów projektu, a budżet miasta mógł pozostać bezpieczny. Dzięki dotychczas prowadzonej racjonalnej i gospodarnej polityce finansowej, Złotów stać na ok. 12-mlionowy wkład własny, nie powoduje on w żadnym wypadku zadłużenia miasta, a umożliwia z kolei zapewnienie miastu funkcjonalnego i kompleksowego rozwoju we wszystkich obszarach.

Dalsze okrojenie projektu i ograniczenie jego kształtu tylko do 18 mln zł dotacji jest zdaniem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dopuszczalne, ale jednocześnie zgodnie z zaleceniami „Należy pamiętać, że wszystkie zasady konkursu pozostają niezmienione tj. konieczność zachowania proporcji maksymalnie 60% kosztów inwestycyjnych w ogólnej kwocie budżetu, komplementarność i integracja działań, w tym uwzględnienie wszystkich obowiązkowych wymiarów czy też realizacji zadań w zakresie dostępności.”

W praktyce, ograniczenie projektu do wysokości dotacji, spowoduje konieczność rezygnacji z ważnych inwestycyjnych zadań, co będzie oznaczało znacznie słabsze tempo rozwoju miasta i utratę wielu korzyści dla jego mieszkańców, m.in. rezygnację z budowy Domu Multiopieki czy Biura Karier dla młodzieży.

Ponadto istnieje realne ryzyko – potwierdzone przez Ministerstwo, że dalsze opóźnianie momentu przystąpienia do projektu, jakiekolwiek modyfikacje w strukturze projektu, a już z pewnością – okrojenie projektu o działania stanowiące fundament całej wizji przyszłości Złotowa zawartej w projekcie, niosą ze sobą poważne ryzyko tego, że projekt nie będzie mógł być możliwy do realizacji w jakimkolwiek zakresie. Tym samym, wszyscy stracimy szansę na historyczną dotację, która mogłaby zmienić oblicze tego miasta.

2. Nieprawdziwe jest stwierdzenie: „musimy dołożyć 12 milionów, z których 40% będzie przekazane na działania miękkie, nie na inwestycje”.

Proporcje 40% na zadania miękkie i 60% na zadania twarde dotyczą tylko otrzymanego dofinansowania. W ramach wkładu własnego z budżetu miasta -  4% zostanie przeznaczone na działania miękkie, a 96% na inwestycje.

3. Nieprawdziwe jest stwierdzenie: „odwierty w poszukiwaniu wody i borowiny kosztują 12 milionów złotych”

Ekspertyzy, badania, odwierty służące pozyskaniu surowców leczniczych (woda, peloid, borowiny, klimat) oszacowane są w projekcie na koszt 2,3 miliona złotych, co stanowi 8,2% całości projektu.

4. Czy w projekcie mogły znaleźć się takie działania jak budowa chodnika czy parkingu?

Projekt i wszystkie realizowane w jego ramach działania musiały mieć charakter rozwojowy, tj. można było zaplanować wyłącznie inwestycje, które przyczyniać się będą do tworzenia nowych miejsc pracy, służących rozwojowi, przedsiębiorczości, odpowiadających na ogólne potrzeby wszystkich mieszkańców. Budowa drogi, chodnika, parkingu to nie są inwestycje spełniające powyższe kryteria. Te zadania są i będą systematycznie realizowane przy pozyskiwanym dofinansowaniu z innych źródeł, m.in. środków krajowych.

5. Czy z programu można było zaplanować dofinansowania do wymiany pieców czy montażu paneli fotowoltaicznych?

W ramach Funduszy Norweskich NIE MOŻNA było zaplanować dofinansowania osób prywatnych i pojedynczych przedsiębiorców. To byłaby tzw. „pomoc publiczna” – surowo zabroniona, która skutkowała dyskwalifikacją projektu. Dofinansowanie na wymianę pieców jest możliwe z programu rządowego „Czyste Powietrze” lub gminnego programu „Czyste Ciepło”. Na program „Czyste Ciepło” Złotów przeznacza rocznie około 100 tysięcy z miejskiego budżetu. W tym roku pozostały jeszcze środki do wykorzystania.

6. Co to jest formuła PPP?

To nowy sposób pozyskiwania przez samorządy środków zewnętrznych. Miasto podejmuje współpracę z biznesem, który jest gotowy zainwestować w zadania publiczne i czerpać z tego korzyści. W projekcie taka forma współpracy była bardzo wysoko promowana. Wybraliśmy do tego 2 zadania, które mogą zainteresować potencjalnych partnerów biznesowych: wymianę lamp ulicznych na LED i budowę krytego kortu tenisowego.

 

CZAS PŁYNIE, SZANSE NA REALIZACJĘ PROJEKTU MALEJĄ.

WSZYSTKO W RĘKACH RADNYCH. 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner