Opublikowano 2019-08-21 12:18:59

"Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie miasta Złotowa, możliwości korz

ZARZĄDZENIE NR 145.2019 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie miasta Złotowa, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach"

http://www.bip.zlotow.pl/?a=7536

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner