Opublikowano 2022-04-26 13:22:57

Złotów na 4 miejscu w kraju!

Złotów na 4 miejscu w kraju! - zdjęcie

Złotów znalazł się wśród 10 gmin miejskich w Polsce o najwyższym poziomie rozwoju, w XIX edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Podczas konferencji, która odbyła się 26 kwietnia 2022 r. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego” organizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” na ręce Burmistrza Miasta złożono gratulacje oraz dyplom za zajęcie 4 miejsca w ogólnopolskim rankingu.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, powstaje w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner