Opublikowano 2023-12-20 12:50:49

ZUS o świadczeniu wspierającym: najpierw decyzja wojewódzkiego zespołu, potem wypłata

ZUS o świadczeniu wspierającym: najpierw decyzja wojewódzkiego zespołu, potem wypłata - zdjęcie

 

ZUS o świadczeniu wspierającym: najpierw decyzja wojewódzkiego zespołu, potem wypłata

 

1 stycznia 2024 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzają świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Przyznawać i wypłacać świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale dopiero po wydaniu przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

 

Staranie o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością należy rozpocząć od złożenia wniosku do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). Dopiero po otrzymaniu decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, można będzie składać wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia – informuje Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

 

Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia będzie można składać do WZON od 1 stycznia 2024 r. Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby, które m.in.: ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce oraz otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

 

To, kiedy będzie można złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS będzie zależało od liczby punktów w decyzji WZON oraz od tego czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie.

 

Od 2024 r o świadczenie wspierające będą mogły ubiegać się osoby, których poziom potrzeby wsparcia ustalony decyzją WZON mieści się w przedziale od 87 do 100 pkt oraz osoby, które mają co najmniej 70 pkt pod warunkiem, że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

 

Kiedy można złożyć wniosek do ZUS:

•             Osoby, które mają od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r.

•             Osoby, które mają od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 r.

•             Osoby, które mają od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r.
 

 

Świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220 proc. (od ok. 635 zł do blisko 3495 zł brutto) aktualnej wysokości renty socjalnej (dziś, tj. w grudniu 2023 r., wynosi ona 1588,44 zł). Wysokość świadczenia będzie uzależniona od poziomu potrzeby wsparcia, ustalonego w punktach przez WZON.

 

Wysokość świadczenia:

•             95–100 pkt – 220 proc. renty socjalnej,

•             90–94 pkt – 180 proc. renty socjalnej,

•             85–89 pkt – 120 proc. renty socjalnej,

•             80–84 pkt – 80 proc. renty socjalnej,

•             75–79 pkt – 60 proc. renty socjalnej,

•             70–74 pkt – 40 proc. renty socjalnej.
 

 

Wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

 

 

Do wniosku o świadczenie wspierające nie trzeba załączać decyzji wydanej przez WZON. Wszystkie dane, które się w niej znajdą, ZUS otrzyma z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzeczeń o Niepełnosprawności (EKSMOoN).

 

ZUS będzie wypłacać świadczenie wspierające przelewem na numer rachunku bankowego w Polsce, który osoba z niepełnosprawnością poda we wniosku. Świadczenie wspierające będzie przysługiwać bez względu na dochód, będzie zwolnione z podatku dochodowego i nie będzie mogło zostać zajęte przez komornika.

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner