Opublikowano 2021-04-02 08:02:26

Punkt Interwencji Kryzysowej

Kliknij, aby powiększyć plakat

Punkt Interwencji Kryzysowej:

1) 604 419 529 -  PSYCHOLOG  - w poniedziałki i piątki w godzinach od 16.00 do 18.00

2) 697 323 254 -  TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ – wtorek w godzinach od 15.30 do 17.30

3) 604 905 518 -  PSYCHOTERAPEUTA – środa w godzinach od 18.00 do 20.00

4) 500 329 056 -  RADCA PRAWNY – czwartek w godzinach od 16.00 do 18.00


Informuję, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował dodatkową pomoc psychologiczną w pilnych przypadkach z Panią Hanną Olencką pod nr tel.: 691 974 311

 

Pomoc odbywa się telefonicznie do odwołania!

 

W dniu 4 stycznia 2021 roku Burmistrz Miasta Złotowa kolejny raz podpisał umowy na pełnienie dyżurów w Punkcie Interwencji Kryzysowej z:
- psychoterapeutą - Panią Bernadetą Moczarską-Korbanek,
- psychologiem - Panią Katarzyną Mikszto,
- Kancelarią Adwokacką – prawnikiem Panią Alicją Mendyk,
- Terapeutą - Penem Przemysławem Siciarzem.

 

Punkt Interwencji Kryzysowej – od czego się zaczęło?

W wyniku przeprowadzonej na przełomie 2014 i 2015 roku Diagnozy Problemów Społecznych na terenie Gminy Miasto Złotów z której wynikało, że co trzecia osoba naszego miasta spotkała się osobiście ze zjawiskiem stosowania przemocy w rodzinie lub otoczeniu najbliższych. 

W celu zwiększenia dostępności pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie z inicjatywy MOPS a konkretnie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, utworzony został Punktu Interwencji Kryzysowej. Mieści się on w obiekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej, wejście od strony Przedszkola Publicznego nr 1 w Złotowie. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

 

PIK dla mieszkańców w czasie pandemii!!

- W mojej ocenie PIK w Złotowie zapewnia mieszkańcom potrzebującym-szczególnie teraz w dobie epidemii  Sars-Covid 19 przede wszystkim: pomoc psychologiczną, wsparcie psychiczne w nowych trudnych warunkach epidemii i ograniczeń i zmian życiowych z nią związanych bądź nakładających się na  wcześniejsze problemy osób/rodziny, konsultacje: bez "kolejki"- dostępne, anonimowe  -z rozpoznaniem charakteru trudności, wstępną diagnozą, a także informacje i  pokierowanie do  odpowiednich instytucji– mówi Bernadeta Moczarska – Korbanek psychoterapeuta w PIK w Złotowie - Wśród problemów, z którymi zgłaszają się potrzebujący pomocy są: problem alkoholowy (chęć rozpoznania,  poszukiwanie i dobór leczenia,  porada w celu udzielenia pomocy członkowi rodziny) oraz problemy w relacjach rodzinnych/ partnerskich oraz trudności wychowawcze rodziców wobec dzieci. – dodaje -Część osób dzwoniących  po pomoc pyta o możliwość bezpośredniego kontaktu - tak by wolała, czasem ktoś decyduje, że poczeka na "otwarcie" punktu po epidemii a część osób rozmawia -i wyraża zadowolenie, że  mogła sobie porozmawiać. Zapewne ten -zdalny- rodzaj pomocy nie zawsze jest  komfortowy dla rozmówcy, ale jest pewną możliwością - wyjściem, kontaktem -otwarciem się do drugiego człowieka -po drugiej stronie "słuchawki". – podsumowuje Bernadeta Moczarska – Korbanek psychoterapeuta w PIK w Złotowie

-W trakcie trwania pandemii zwiększyło się zapotrzebowanie rodziców na wiedzę, jak radzić sobie z nadużywaniem mediów przez dzieci. Rodzice są często zaniepokojeni tym, że ich pociechy po wielu godzinach spędzonych przed ekranem monitora z powodu zajęć lekcyjnych, po południu nadal nie odstępują urządzeń cyfrowych. Skutkuje to rozdrażnieniem bólem głowy i pleców, złym samopoczuciem. Dzieci nierzadko stają się agresywne w sytuacji próby ograniczania im dostępu do mediów. – mówi Specjalista psychoterapii uzależnień Przemysław Siciarz

- Pełnię dyżur psychologiczny w PIK od 5 lat. Jestem do dyspozycji w każdy poniedziałek i piątek od 16.00-18.00. Aktualnie, w czasie pandemicznym, można mnie zastać pod numerem telefonu 604419529. Podstawą pracy w Punkcie jest poczucie bezpieczeństwa, anonimowy dostęp do źródła pomocy, czy po prostu chwila rozmowy, szansa na uzyskanie wsparcia. Myślę, że świadomość, że z drugiej strony telefonu jest ktoś, kto wysłucha, da trochę zrozumienia jest niezwykle istotne w czasie izolacji. Nawet zostając w domu nie musimy zostawać sami, poddawać się tej samotności. Warto mieć też na uwadze, że w związku z ograniczeniami, obserwuje się eskalację zachowań przemocowych - my w PIK jesteśmy po to, by tej przemocy powiedzieć stanowcze Stop. Zapraszam do współpracy. – mówi Katarzyna Mikszto psycholog, seksuolog, terapeuta uzależnień w PIK.

 

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner