Opublikowano 2021-01-22 07:54:36

Epizod III: Kto nie lubi inwestorów?

Aktualności Lokalne z 5 stycznia 2021 r.

Radny Krzysztof Koronkiewicz: …dowiedział się, że obszarem interesowała się swego czasu firma Zbyszko, ale niczego na tym obszarze nie wybudowała. Koronkiewicz mówił podczas sesji, że rozmawiał z osobą, która zna sprawę. Rozmowy potoczyły się na zasadzie takiej, że było widać, że miastu nie zależy na tym, żeby firma Zbyszko kupowała tereny.

Fakty: Do spotkania z przedstawicielami firmy Zbyszko, którzy przeprowadzali rekonesans w kilku gminach,  doszło do w dniu 13 sierpnia 2018 r. Firma otrzymała wszelkie informacje dotyczące terenu oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Złotowie: pakiet inwestora, wydruki MPZP. Miasto zadeklarowało chęć dalszych rozmów oraz otwartość na indywidualne potrzeby inwestora. Podczas wizyty goście odbyli wizję lokalną w towarzystwie Burmistrza.

 

Witold Wawdysz, Prezes Zarządu Sunpark Polska: Dla zagranicznego inwestora prowadziliśmy akcję poszukiwania terenów inwestycyjnych pod fotowoltaiki o powierzchni 100 ha, w związku z tym wysłaliśmy zapytania do wszystkich gmin i urzędów w Polsce, miedzy innymi do Złotowa.

Fakty: Miasto otrzymało zapytanie, które jednoznacznie określało, że jest zainteresowany gruntami wielkości około 200 ha i więcej. Takich terenów miasto nie posiada w swoich zasobach.

 

Mikołaj Kuczyński z firmy Solaris Ventum: Poprosiliśmy gminę o zamieszczenie ogłoszenia, że poszukujemy gruntów na inwestycje fotowoltaiczne. Żadnych rozmów nie prowadziliśmy. Nie wiemy, czy takie ogłoszenie zostało zamieszczone. Nikt się z nami nie kontaktował, nie mieliśmy wiedzy, że są jakieś tereny przemysłowe.

Fakty: Zapytanie inwestora dotyczyło prośby o pomoc w poszukiwaniu gruntów pod budowę elektrowni słonecznych poprzez zamieszczenie na stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń banera ogłoszeniowego. Miasto nie promuje żadnych firm na swoich stronach internetowych - ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń.

 

Michał Zielonko – spółka Projekt Energia: Jego zdaniem inwestycja w fotowoltaikę to dobre przeznaczenie dla liczącego 36 ha terenu pod Złotowem. (…) Projekt Energia jest zainteresowany całością terenu, firma byłaby w stanie przeznaczyć pod panele cały obszar. Podkreśla, że gmina miałaby zapewnione z tego tytułu kilkaset tysięcy złotych rocznie stałych dochodów, zarówno z opłat dzierżawnych, jak i z podatków.

Fakty: Teren przy ul. Powstańców to jedyny tak duży obszar przeznaczony na zabudowę przemysłową i usługowa będący własnością miasta. Konieczne jest wykorzystanie go z jak największą korzyścią dla kondycji gospodarczej Złotowa – rozwoju firm i tworzenia nowych miejsc pracy. Potencjalne dochody dla miasta to: 187 000 zł rocznie z tytułu podatku od nieruchomości (za 22 ha, bez dróg i terenów zielonych - stawka w Złotowie wynosi 0,85 zł za m2) oraz ok. 350 000 zł miesięcznie z tytułu dzierżawy (przy założeniu, że zastosowane zostaną obowiązujące stawki i 1,7 ha będzie przeznaczone na cele usługowe a 20,3 ha na cele produkcyjne – zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Sprzedaż 22 ha może przynieść miastu 10 mln zł (cena wg operatu szacunkowego z 2020 r.). Biorąc to pod uwagę, cena dzierzawy oferowana prze firmę Projekt Energia – 10 000 za  1 ha rocznie, jest mało atrakcyjna. Przeznaczenie całego terenu na farmę fotowoltaiczną nie jest możliwe zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznacza także, że nie powstaną tam nowe miejsca pracy.

 

Andrzej Młynarski właściciel firmy UNAM:  Myślałem, że metr kwadratowy będzie kosztował około 20 zł. Po kilku miesiącach dowiedziałem się, że to będzie cena na poziomie 140 zł za metr, choć ostatecznie ponoć ma to być przedział cenowy 100-110 zł.

Fakty: Zgodnie z operatem szacunkowym, opracowanym w 2018 r. dla całego terenu cena za m2 miała wynosić 39,55 zł. W wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (4.05.2020) zamieszczono informacje, że cena może wynosić ok. 60 zł za m2. Najnowszy operat, sporządzony dla działki 72/10 określa wartość rynkową 1 m2 gruntu na 46,12 zł.

Opiekun inwestora – pracownik UM kilkakrotnie podejmował próby kontaktu z p. Młynarskim: podczas „ Śniadania biznesowego”, poprzez pisma wyrażające chęć współpracy oraz prośbę o podanie szczegółowych informacji  dotyczących wielkości i miejsca terenu jakim jest zainteresowany w celu przygotowania wyceny wskazanego gruntu. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej informacji zwrotnej.

 

Andrzej Młynarski: Odnosi się też do sytuacji sprzed kilku miesięcy, kiedy w Złotowie wprowadzono dla firm ulgi podatkowe z powodu pandemii. Mówi wprost, że zastosowane w tej procedurze dokumenty już bardziej skomplikowane chyba być nie mogły.

Fakty: Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej wprowadzającą zwolnienia od podatku od nieruchomości z powodu pandemii „Zgłoszenie korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości”, które miał wypełnić przedsiębiorca to zaledwie 6 punktów dotyczących przedsiębiorstwa (nazwa, właściciel, NIP, PESEL, forma prawna, powierzchnia nieruchomości) oraz oświadczenie o spadku dochodów. W 2020 r. z ulg związanych z pandemią skorzystało 26 przedsiębiorców, wnioski na zastosowanie ulg/umorzeń na podstawie ordynacji podatkowej złożyło 37 firm.

 

sprawdź: http://bip.zlotow.pl/?a=8206

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner