Opublikowano 2020-03-20 14:37:06

Ogłoszenie burmistrza na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Ogłoszenie burmistrza na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta - zdjęcie

Dziś na stronie www.bip.zlotow.pl. zostało opublikowane OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone między ul. 8 Marca a al. Rodła oraz między ul. Promykową a ul. Słoneczną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do dnia 31 marca 2020r. i przedłużeniu terminu składania uwag do dnia 21 kwietnia 2020 r. w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją zdrowotną w zakresie zakażenia wirusem COVID-19. Więcej informacji w ogłoszeniu: http://bip.zlotow.pl/?a=8056

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner