Opublikowano 2020-03-19 18:17:56

Trwają prace przy inwestycji na Mokrej nad jeziorem Baba

Trwają prace przy inwestycji na Mokrej nad jeziorem Baba - zdjęcie

Ruszyła inwestycja pn. „Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: jezioro Baba – park (teren) przy ul. Mokrej”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5.

Zakres realizacji zakłada adaptację istniejącego ukształtowania terenu, warz z elementami zieleni wysokiej występującej na terenie. W zakresie planowanej kompozycji przestrzennej założono wprowadzenie systemu ścieżek spacerowych w oparciu (w dużej części) o istniejące wydeptane przez użytkowników terenu ścieżki gruntowe. Z uwagi na walory krajobrazowe i przyrodnicze terenu w kompozycji ścieżek zastosowano miękkie linie harmonizujące z naturalnym otoczeniem projektowanego terenu. W przebiegu ścieżki spacerowej okalającej otwarte przestrzenie łąk zaproponowano w części wschodniej niewielki plac wypoczynkowy umożliwiający ustawienie ławek. Lokalizacja placu uwarunkowana była korzystnym nasłonecznieniem tego fragmentu terenu i możliwość obserwacji zachodzącego słońca.

Z uwagi na niewłaściwą lokalizację istniejącego oświetlenia parkowego zakres prac jest poszerzony o wykonanie robót elektrycznych wraz z ujednoliceniem wszystkich opraw w rejonie realizacji. Zakończenie prac jest zaplanowane do końca kwietnia.

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner