Opublikowano 2022-10-05 09:56:35

Obowiązkowa deratyzacja na zabudowanym obszarze miasta Złotowa

Obowiązkowa deratyzacja na zabudowanym obszarze miasta Złotowa - zdjęcie

INFORMACJA

 

Burmistrz Miasta Złotowa przypomina, iż zgodnie z § 15 uchwały nr XXVI.206.2021 ust. 2 pkt. 2 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów należy:

w terminie od dnia 1 października do 30 października 2022 r. 

przeprowadzić obowiązkową deratyzację na zabudowanym obszarze miasta Złotowa.

 

UWAGA!

Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner