Opublikowano 2019-09-04 15:30:57

Mamy dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Mamy dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - zdjęcie

W dniu 3 września 2019 rozstrzygnięto nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony w ramach Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2019.

Na liście podstawowej zadań gminnych znalazł się projekt przebudowy drogi gminnej – ul. Drzymały. Łączna wartość projektu wyniosła 985 188,52 zł. Gmina Miasto Złotów po zawarciu umowy o dofinansowanie otrzyma dotację w wysokości 492 594,00 zł.                

Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,5 m. Wzdłuż drogi po lewej stronie wykonano chodnik o szerokości 2,0 m., a także zjazdy indywidualne do posesji. Odwodnienie drogi zaprojektowano poprzez budowę kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi zlokalizowanymi w ścieku z kostki brukowej betonowe. Zaplanowano budowę odcinka sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami deszczowymi oraz inspekcyjnymi w obrębie pasa drogowego. Na pozostałym terenie zaprojektowano tereny zielone jako strefę biologicznie czynną. W ramach zadania przebudowana została trasa o długości 273,00 m.

 

W dniu 26 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu złożona została dokumentacja aplikacyjna związana z prowadzonym naborem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2020, dotycząca przebudowy ulicy Zamkowej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Grudzińskich.

W ramach projektu zaplanowano: przebudowę wlotów skrzyżowań dróg krzyżujących się; przebudowę i budowę chodników; budowę drogi rowerowej; przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych; budowę zatoki autobusowej; przebudowę zatoki parkingowej wraz z jezdnią, drogi manewrowej przy skrzyżowaniu z ul. Grudzińskich; zagospodarowanie terenów nieutwardzonych niską zielenią drogową oraz nasadzenia drzew.

Na całej długości przebudowywanych dróg wykonana zostanie budowa nowej lub rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem wpustów deszczowych znajdujących się częściowo poza jezdnią, a także odwodnienia liniowego. Projekt branży elektrycznej przewiduje: budowę kablowej instalacji oświetleniowej; montaż słupów i opraw oświetleniowych (LED); demontaż słupów (wysięgników) i opraw oświetleniowych.

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego projekt zakłada wyniesienie powierzchni dwóch skrzyżowań, wykonanie dwóch progów spowalniających ruch, na których projektuje się lokalizację przejść dla pieszych. Dodatkowym elementem wpływającym na poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie zastosowanie wygrodzeń z barierek, doświetlenie przejść dla pieszych, oddzielenie ruchu pieszego i rowerowego, wykonanie na dojściach do przejść dla pieszych pasów z kostki integracyjnej z wypustkami ułatwiających orientację w terenie dla osób niewidomych i niedowidzących.

Całkowita długość liczona w osi jezdni przebudowywanej drogi wynosi 955,58 m.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 813 817,03 zł, natomiast wnioskowane dofinansowanie to 3 730 131,74 zł.

 

 

 

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner