Opublikowano 2021-10-15 14:27:48

Komunikat Burmistrza Miasta Złotowa

Komunikat Burmistrza Miasta Złotowa - zdjęcie

 

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 15.10.2021 r.

Z uwagi na aktualizację Regulaminu Konkursu Granty PPGR - Wsparcie dzieci
i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym informuję, że zakupiony przez Gminę sprzęt komputerowy zostanie Państwu przekazany na własność.

W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zapisów dokumentacji konkursowej projektu "Granty PPGR" dnia 14.10.2021 doprecyzowaniu uległy zapisy dokumentacji tj:

  • Umowy o powierzenie grantu
  • Regulaminu konkursu
  • Schematu grantowego
  • Oświadczenia
     

Nowy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 i 8 dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Osoby, które złożyły oświadczenia przed 14.10 nie muszą składać ich ponownie.

 

 

 

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 11.10.2021 r.

Gmina Miasto Złotów  ogłasza nabór  wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” - Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Termin naboru: wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Złotowie do dnia

 25 października 2021 r. w godzinach funkcjonowania urzędu tj.

  • poniedziałek 7-16:00,
  • wtorek-czwartek 7-15:00,
  • piątek 7-14:00.

Aby uzyskać wsparcie należy złożyć oświadczenie (załącznik nr 7 lub 8 Regulaminu konkursu) wskazującego, że:

a) dziecko zamieszkuje miejscowość w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

b) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej,

c) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

a) sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,

b) ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,

c) usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Informacje dodatkowe:

informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr, zgodnie z zapisami umowy komputery są udostępniane w ramach umowy użyczenia na 2 lata,
program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych, lista gospodarstw PGR w Gminie Miasto Złotów znajduje się w załączniku nr 10 Regulaminu konkursu (od dnia 08.10. treść załącznika ulega zmianie) dokumenty należy składać kompletne łącznie z zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz nieobligatoryjnym poświadczeniem potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR.
zgoda na przetwarzanie danych osobowych- w załączniku

Klauzula informacyjna RODO – w załączniku

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie ucznia pełnoletniego, który  osiągnął pełnoletność https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Załącznik Nr 10 –list Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej ze wskazaniem miejscowości ich działania (do weryfikacji zgodności oświadczeń i kwalifikacji wnioskodawców) https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Informacje o Programie można na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr oraz w Urzędzie Miejskim w Złotowie tel.: 67 263 26 40 wew.53 lub 44.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner