Opublikowano 2023-03-23 08:44:34

Jak gospodarujemy wodą w Złotowie?

Jak gospodarujemy wodą w Złotowie? - zdjęcie

Burmistrz Miasta Złotowa informuje, że został opracowany projekt dokumentu: „Strategia zintegrowanej gospodarki wodnej i plan gospodarowania wodą dla Gminy Miasto Złotów z uwzględnieniem obszaru retencji i śladu wodnego do roku 2030”. Dokument, który powstał przy udziale mieszkańców i innych interesariuszy, zostanie przedłożony do przyjęcia przez Radę Miejską w Złotowie na najbliższej sesji.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner