Opublikowano 2022-05-06 07:38:59

Zmiany klimatu – czy wpływa to na nasze życie?

Zmiany klimatu – czy wpływa to na nasze życie? - zdjęcie

Zmiany klimatu – czy wpływa to na nasze życie?

Informacji na temat zmian klimatu oraz ich wpływu na nasze życie jest coraz więcej. Czy rzeczywiście są one dla nas znaczące i czy zmiany te odczuwalnie oddziałują na nasze otoczenie?

Odpowiedź brzmi – tak, ciągle zmieniający się klimat zagraża nie tylko komfortowi i jakości naszego życia, ale także całej planety.

Na początku należy zastanowić się, co jest przyczyną zmian klimatycznych. Badania naukowe pokazują, że działalność człowieka m.in. w zakresie generowania gazów cieplarnianych, doprowadziła do wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi o około 1°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. To, w kontekście geologicznej historii Błękitnej Planety, jest jak mgnienie oka i Ziemia na te zmiany nie jest przygotowana. Co więcej, w przypadku, gdy tempo wzrostu temperatury będzie się utrzymywać na podobnym poziomie szacuje się, że pomiędzy 2030, a 2052 rokiem wzrost temperatury może przekroczyć 1,5°C. Zgodnie z nowym raportem Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC)[1] jest to krytyczna granica, której przekroczenie może spowodować, że duża część zmian klimatycznych będzie nieodwracalna. Warto podkreślić, że zmiany klimatu są problemem globalnym i obejmują wszystkie obszary Ziemi, dlatego też dotyczą każdego z nas.

Jakie mogą być skutki globalnego ocieplenia?

Zmiany klimatyczne niewątpliwie mają wpływ na przyrodę i życie ludzkie. Przewiduje się, że skutkami wzrostu temperatury Ziemi o 1,5°C będą:[2]

  • dłuższy czas fal upałów,
  • spadek dostępności do wody pitnej,
  • wzrost opadów nawalnych,
  • spadek produkcji żywności,
  • wzrost poziomu morza,
  • wybielanie koralowców.

Susze, fale upałów, fale zimna, powodzie, podtopienia czy burze spowodowane zmianą klimatu będą miały negatywny wpływ na takie sektory jak rolnictwo, zdrowie publiczne, leśnictwo, turystyka, transport, energetyka oraz budownictwo. Zmiany te bezpośrednio wpłyną na jakość i bezpieczeństwo naszego życia.

Podjęcie natychmiastowych, globalnych wysiłków na rzecz ograniczenia wpływu człowieka na klimat może uratować przyszłość naszej planety. i Niemniej istotne są również działania realizowane lokalnie, prowadzące do ograniczenia emisyjności gospodarki oraz do adaptacji do zmian klimatu. Mając na względzie przyszłość Mieszkańców, Miasto Złotów od wielu lat realizuje Plan gospodarki niskoemisyjnej, a obecnie rozpoczęto prace nad przygotowaniem Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Złotów przy współpracy z firmą Atmoterm z Opola.

Jeśli interesuje Cię temat zmian klimatu i chcesz sprawdzić swoją wiedzę  - rozwiąż quiz: https://www.interankiety.pl/f/dwLgA70z[1] Pörtner, H. O., Roberts, D. C., Adams, H., Adler, C., Aldunce, P., Ali, E., ... & Ibrahim, Z. Z. (2022). Climate change 2022: impacts, adaptation and vulnerability.
[2] https://www.carbonbrief.org/scientists-compare-climate-change-impacts-at-1-5c-and-2c

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner