Opublikowano 2023-03-23 08:47:16

Złotów na 2 miejscu w kraju

Złotów na 2 miejscu w kraju - zdjęcie

Złotów znalazł się na podium wśród gmin miejskich w Polsce o najwyższym poziomie rozwoju, w XX edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

7.11.2022 r. odbyła się konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego” organizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” podczas, której na ręce Burmistrza Miasta złożono gratulacje oraz dyplom za zajęcie 2 miejsca w OGÓLNOPOLSKIM rankingu.

- To wspólny sukces całej społeczności Złotowa. To dowód rozwoju opartego o dobre praktyki i systematyczność działań w realizacji celów długoterminowych. Dla nas tym właśnie jest budowana od kilku lat marka Złotów. Wielkopolskie Zdroje! - mówi Adam Pulit - Burmistrz Złotowa.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST powstaje w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.

baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner